Sušiče tlakového vzduchu

Pro zajištění i těch nejpřísnějších požadavků našich zákazníků nabízíme ucelený sortiment sušiček tlakového vzduchu Zephyr.

Ve většině výrobních aplikací je naprosto nezbytné zajistit kvalitu vyráběného tlakového vzduchu pro ochranu koncových zařízení, která spotřebovávají tlakový vzduch. Také je potřeba zamezit snižování kvality vyráběných produktů, či degradaci samotného distribučního systému tlakového vzduchu. Veškerý nasávaný vzduch obsahuje nežádoucí nečistoty, například vodu, pevné částice či olejové aerosoly. Sušičky vzduchu Zephyr zajištují, aby byl obsah těchto nežádoucích látek na výstupu z kompresorové stanice minimalizován nebo roven nule.